Om os - Kifaru Coffee
Om Kifaru Coffee

En kaffe så værdifuld som sin oprindelse

Vi kan takke den frugtbare vulkanjord i 1800 m højde for, at vores kaffe er lige så unik som det sorte næsehorn, der lever i Ngorongoro-krateret ikke langt fra farmen. Derfor pryder kraterets våbendyr også vort logo og kaffen har fået navnet Kifaru (Swahili for næsehorn) Da vi ser det som vores fornemste opgave at tage vare på Afrikas fantastiske natur og støtte den lokale befolkning, har vi fået vores farm certificeret af Rainforest Alliance, et amerikansk miljømærke, der viser, at der er taget miljømæssige og bæredygtige hensyn under produktionen. Det truede næsehorn, Kifaru, minder os hele tiden om, hvor vigtigt det er med en nænsom tilgang til naturen og verdens ressourcer.

Produktnavne

Kifaru Coffee og råkaffen NgoroNgoro Mountain Coffee

Farmen Shangri-La Estate sælger råkaffen Ngoro Ngoro Mountain Coffee, mens Kifaru Coffee Aps tager sig af salget af den ristede kaffee Kifaru Coffee.

Fra bønne til kop

Vores kaffe og hvordan den produceres

Kaffefarmen Shangri-La Estate ligger omgivet af kaffemarker og skyggefulde træer. På markerne står omkring 400.000 kaffetræer i snorlige rækker, godt beskyttet mod solen af træer som Cordia africana og skærmakacier. På langt størstedelen af træerne vokser kaffebær af sorten Bourbon, der er nærmest chokolade-/nøddeagtig i smagen. Det er tale om en Arabica-bønne med en fyldig krop, diskret syrlighed og en let krydret aroma.

Blue Mountain Coffees er de ældste kaffetyper på Shangri-La. De blev allerede dyrket i 1920´erne, da Tanzania var en koloni. Da høstudbyttet er ret beskedent og træerne vokser blandt andre kaffesorter på nogle af parcellerne, sælges denne luksuskaffe kun som husblanding. Den er karakteriseret ved en kraftig smag med en let og harmonisk sødme. Nyeste skud på kaffestammen er sorten Geisha, der har en udpræget frugtig, nærmest blomsteragtig smag. Den har nu fået stjernestatus blandt kaffeelskere efter at have levet en skyggetilværelse i mange år. Geisha kan købes i vores shop som eksklusiv single-origin kaffe, dog kun i begrænset mængde.

Som kaffeproducenter er det vores erklærede mål at fremstille kaffe af bedste kvalitet – derfor overlades intet til tilfældighederne. Det gælder fra det øjeblik kaffetræerne plantes til de ristede bønner pakkes og sælges. I vores planteskole begynder kaffeplanten sit liv som en spire, der udspringer af en bønne, der plantes i sandjord. Efter godt tre måneder flyttes spirerne, eller de “små soldater“, som de også kaldes, over i frugtbar vulkanjord, og efter yderligere ni måneder flyttes de ud på marken, så de kan komme til fuld udfoldelse. Kaffetræet sætter sine første blomster efter ca. tre år. På Shangri-La dyrker vi udelukkende Arabica-sorten, og her kan man ud fra blomsternes antal komme med en ret præcis prognose om høstens udfald, da blomsterne er selvbestøvende. Både blomsterne og bærrene sidder direkte på grenene. Bærrene er syv til ni måneder om at modnes. På farmen foregår høsten selektivt, dvs. det er kun de røde bær, der plukkes, hvilket har en umiddelbar effekt på kaffens smagsudtryk. En rutineret kaffeplukker kan plukke op til fire spande à 20 kg om dagen, hvilket svarer til ca. 8 kg uristet rå kaffe.

Straks efter høsten sorteres, vaskes og afpulpes kaffebærrene, hvorefter de forarbejdes efter vådmetoden. Hertil benyttes kildevand, som vi genbruger flere gange, så vandforbruget faktisk kan nedsættes til et minimum. Vandet kommer fra farmens egen brønd, og det er også den vi bruger til vanding af planterne. Efter vådforarbejdningen skal bønnerne gennem en skånende og langsom tørringsproces, hvor de bredes ud i solen på store tørreborde, indtil de har en fugtighed på omkring 12 procent. Det tager typisk 10-15 dage. På dette stadie i processen bliver kaffen betegnet som “pergamentkaffe“ eller “grøn kaffe“. Nu skal bønnerne hvile et stykke tid, før de sendes ud til kafferisteriet i Danmark, men inden da skal de gennem den sidste såkaldte milling-proces, hvor de får fjernet både pergament- og sølvhuden. Begge lag skal fjernes for at komme ind til selve bønnerne. Herefter sorteres de efter størrelse og farve og fyldes i store sisalsække à 60 kg.

Efter ankomsten til Danmark ristes bønnerne langsomt i en roterende tromlerister. Gennem en kontrolleret ristning kan man påvirke kaffens smagsudtryk i bestemte retninger. Desuden bevirker en langsom ristning af bønnerne, at kaffens kraftige syre får et mildere udtryk, hvilket gør den mere mavevenlig. Det er ristemesteren der afgør, hvordan det optimale forhold mellem bitterhed og syrlighed i den færdige kaffe skal være, da de stoffer, der dannes under ristningen, både bidrager til smagen og til bønnernes karakteristiske brune farve. Det er vigtigt, at kaffen ikke udsættes for en for kraftig ristning, for hvis bønnen bliver forbrændt rundt langs kanterne, sættes den såkaldte Maillard-reaktion i gang, hvor der udover andre stoffer også dannes acrylamid. Kifaru Coffee rister sine kaffebønner en gang om måneden. Kaffebønnerne pakkes straks efter ristningen for at bevare friskheden og den fulde smagsoplevelse. Herefter får de lov til at hvile i nogle dage for at give dem mulighed for at afgasse inden brygningen.

En drøm går i opfyldelse

En passioneret kaffebonde

Det var kærlighed ved første blik, da Christian Jebsen opdagede kaffefarmen i 1990. I de følgende år fik den forsømte farm en tiltrængt ansigtsløftning. Kaffemarkerne blev delt op i såkaldte parceller, der blev indhegnet, og der blev anlagt brede vildtkorridorer, så elefanter og bøfler stadig kunne passere uhindret på deres vandringer.

”I dag er jeg ret sikker på, at kaffen ligger i mit dna – jeg har bare ikke været klar over det. Min grandtante Emma drev en kaffefarm i Usambara Mountains i Tanzania i 1920'erne, og da jeg ved et tilfælde stødte på Shangri-La under en safaritur, faldt jeg øjeblikkeligt for stedet. Farmen blev bygget i 1924 og har oplevet turbulente tider, men den har altid haft et stort udviklingspotentiale. Den frugtbare vulkanjord og beliggenheden så tæt på Ækvator byder på de bedste forudsætninger for at dyrke en kvalitetsbåren kaffe. Farmen havde ligger i dvale i mange år, så vi, teamet fra Shangri-La Estate, skulle først lige vække den fra tornerosesøvnen. Det har naturligvis været en kæmpe fordel, at jeg er uddannet inden for landbruget, så jeg ved hvad det hele handler om. Men at drive en farm kræver virkelig teamwork og dedikerede medarbejdere, som man kan stole fuldt og fast på. Det er en opgave, som man kun kan løfte sammen.”

Shangri-La Estates historie kan spores tilbage til kolonitiden. Der blev dyrket kaffe på farmen så tidligt som i 1920'erne, men på grund af hyppigt skiftende ejere fik farmen aldrig udviklet sit fulde potentiale. To verdenskrige og skiftende koloniherrer gjorde deres til at det gik ned ad bakke for farmen i Tanganyika, som området kom til at hedde efter 1. verdenskrig. Men trods de omskiftelige tider formåede farmen alligevel at bevare sin charme
Navnet Shangri-La er inspireret af James Hiltons roman “Tabte horisonter“. Heri beskriver den britiske forfatter et tibetansk lamakloster ved navn Shangri-La som et paradisisk sted, hvor alt ånder fred og idyl og hvor de udødelige beboere har vendt den hektiske civilisation ryggen uden at give afkald på det gode liv. Farmens navn kunne nok ikke have været mere passende
Den tidligere britiske soldat Tom Lithgow var så betaget af den fantastiske natur omkring Ngorongoro-krateret, at han skrev en bog herom. Listen kunne fortsættes, for op gennem årtierne har farmen fortryllet mange mennesker, og gør det stadig.

Farmen nu og i fremtiden

Farmen Shangri-La blev opført i 1924 og dækker et areal på godt 600 hektar på randen af Ngorongoro-krateret. En vildtkorridor på 200 hektar er anlagt for at vilde dyr, især bøfler og elefanter, kan passere uhindret. Kaffebuske og avocadotræer, farm- og driftsbygninger, stalde og en stor køkkenhave dækker det øvrige areal. På Shangri-La holdes desuden grise og kvæg, så farmen er selvforsynende. Alligevel er der rigeligt med plads til at eksperimentere med f.eks. nye kaffesorter. Et godt eksempel er den eksklusive og sjældne sort Geisha, som Kifaru Coffee lancerede for nogle år siden. Christian Jebsen, der overtog farmen i 1990, kender farmens potentiale og frugtbare jord for godt til at slå sig til tåls med tingenes tilstand. Nye ideer dukker hele tiden op, og de skal afprøves. Samtidigt arbejdes der hele tiden på at forbedre de eksisterende produkter. ”Jeg vil gerne drive en mønsterfarm”, understreger han.

Gennemgående kvalitetskontrol

Hvert trin er dokumenteret og indeholder en detaljeret kvalitetskontrol

På Shangri-La bliver hver eneste arbejdsgang dokumenteret og underlagt en kvalitetskontrol. For at lette kontrollen har vi delt farmen op i parceller, også kaldet blokke, så vi har styr på, hvilken kaffemark det aktuelle kaffeparti stammer fra. Inden fermenteringen bliver de høstede bær fra kaffetræerne lagt ud på store flader for at få sorteret de umodne bær fra, så det kun er de modne røde bær der går videre til vaskeprocessen. Bærrene vaskes i store vandbassiner for at få fjernet blade og urenheder. Herefter føres de til en såkaldt afpulper, hvor de frigøres (pulpes) for den røde skal og en del af frugtkødet. Da pulpen er rig på næringsstoffer, benytter vi den som gødning på kaffemarkerne, når den er blevet komposteret.

Vores prioritet

Vi vil gerne give tilbage til fællesskabet

Landets og vore medarbejderes trivsel ligger os meget på sinde, og vi vil gerne give mest muligt af det, de giver os, tilbage til fællesskabet. Når medarbejderne har det godt og føler sig værdsat, får vi også skabt en passende ramme omkring produktionen af vores Kifaru Coffee.

Uddannelse er nøglen til fremtiden

I Tanzania lever mange familier under fattigdomsgrænsen. De bor i små hytter, og deres børn har ofte en meget lang skolevej, hvilket er den største forhindring for en regelmæssig skolegang. For at støtte sine medarbejdere på farmen, sætter Christian Jebsen jævnligt sociale projekter i værk. Farmen har sin egen børnehave, som har eksisteret siden 2011. Omkring 50 børn mellem 3 og 6 år bliver dagligt passet her, mens de voksne er på arbejde. I den tid bliver der sørget for deres ve og ve, og de får også undervisning. I plukkesæsonen er der mange flere børn på farmen end normalt, fordi kvinder fra naboområderne kommer for at hjælpe til på farmen. Sammen med deres børn bor de i deres egen lejr (Pickers Camp), hvor de har adgang til sove- og vaskemuligheder samt forplejning. Christian Jebsen og Shangri-La Education Foundation understøtter også en skole i nærheden af farmen.
Vores Team

Teamet bag Kifaru Coffee

Uden et velfungerende team, der kender den daglige drift på farmen og selv er med til at forme den, kan en stor farm som vores slet ikke overleve eller producere premium kaffe i nævneværdige mængder. Hver eneste medarbejder har en opgave, der er vigtig for at den daglige drift kan køre så gnidningsfrit som muligt. Påskønnelse af og respekt for de andres arbejde er noget vi vægter meget højt og omsætter til konkret praksis i hverdagen.

coffee employee image

Jacob Christian

Coffee Farmer
coffee employee image

Patrick

Coffee Manager
coffee employee image

Elfrida

CFO and Head Secretary
coffee employee image

Gladness

Secretary
coffee employee image

Julius

Guide
coffee employee image

Safari

Head of Coffee
coffee employee image

Mlenga

Head of Livestock
coffee employee image

Faustin

Storekeeper
coffee employee image

Slugho

Senior Driver
coffee employee image

Deemay

Head of New Plantings
coffee employee image

Alex

Head of Plant Protection
coffee employee image

Karatu

Head of Irrigation
coffee employee image

Agape

Irrigation
coffee employee image

Damian

Chef of Samaki Tatu Guest House
coffee employee image

Regina

Chef of Shangri-La Farmhouse
coffee employee image

Suzanna

Hospitality Team
coffee employee image

Upendo

Hospitality Team
coffee employee image

Neema

Hospitality Team
coffee employee image

Christian

Driver
coffee employee image

Susanna

Head of Cheesery
coffee employee image

Sabina

Head of Avocados